Banner
Banner

Xã Phạm Ngũ Lão với mục tiêu trở thành xã nông thôn mới nâng cao

15:49, 24/06/2022

Sau hành trình vượt khó để về đích nông thôn mới (NTM), xã Phạm Ngũ Lão (Kim Động) tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp tích cực nhằm duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM, phấn đấu đạt xã chuẩn NTM nâng cao năm 2022.
 

Diện mạo xã nông thôn mới Phạm Ngũ Lão (Kim Động)

 

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng sức, đồng lòng của Nhân dân, diện mạo nông thôn xã Phạm Ngũ Lão ngày càng khang trang, đời sống của người dân được nâng lên. Theo kết quả đối chiếu với Bộ tiêu chí về xã NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, của UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1154 ngày 27.5.2022, đến nay, xã Phạm Ngũ Lão tự đánh giá đạt 13/19 tiêu chí, còn 6 tiêu chí chưa đạt. 


Căn cứ vào tình hình thực tế, xã phân công trách nhiệm, lộ trình, thời gian, phương pháp, cách làm cụ thể với từng thôn, hội, đoàn thể, đảng viên trong xã. Theo đó, đối với các tiêu chí đã đạt, nhằm bảo đảm duy trì các tiêu chí, xã tiếp tục thực hiện tuyên truyền, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để không bị rớt tiêu chí. Đối với các tiêu chí cơ bản đạt, chưa đạt, xã tập trung thực hiện với với phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”. Xã đã xây dựng kế hoạch, tập trung nguồn lực thực hiện các tiêu chí giao thông, vệ sinh môi trường, thủy lợi. Song do ảnh hưởng của dịch Covid -19 nên việc huy động vốn, hoàn thiện các tiêu chí này thời gian qua còn gặp khó khăn. Từ năm 2022, tình hình dịch bệnh ổn định, xã tập trung khôi phục phát triển kinh tế, xây dựng NTM. Từ đầu năm đến nay, cùng với sự hỗ trợ từ cấp trên, xã tổ chức nạo vét trên 8000m3 thủy lợi nội đồng, cải tạo nâng cấp 4 tuyến đường giao thông, cải tạo bãi rác tập trung của xã với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng. Hiện nay, xã tiếp tục làm đường điện chiếu sáng tại tuyến đường trục xã, nâng cấp 7 tuyến đường giao thông, tuyên truyền người dân thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện phân loại và xử lý rác thải tại nguồn, trồng thêm nhiều tuyến đường hoa, cây xanh. Phấn đấu, hết năm 2022, 100% đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã được nâng cấp, đầu tư bảo đảm đạt tiêu chí.


Xác định kinh tế phát triển, người dân có điều kiện để góp sức xây dựng NTM, xã đẩy mạnh tuyên truyền người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, áp dụng tiêu chuẩn VietGAP vào sản xuất, khuyến khích phát triển chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao... Một trong những tiêu chí xây dựng NTM nâng cao được đánh giá cao ở xã Phạm Ngũ Lão là phát triển sản xuất gắn liền với phát triển các HTX, liên kết sản xuất. Đến nay, xã đã thành lập được 16 mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác lĩnh vực cây ăn quả, chăn nuôi, nuôi thả thủy sản. 100% các mô hình phát huy hiệu quả, thực hiện liên kết trong sản xuất góp phần tăng thu nhập cho thành viên và tạo việc làm cho gần 400 lao động tại địa phương. Trong việc phát triển các sản phẩm OCOP, xã đã có 1 sản phẩm đạt sản phẩm OCOP hạng 3 sao. Ngoài ra, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn xã cũng phát triển mạnh. 


Để bảo đảm tiến độ về đích xã NTM nâng cao, năm 2022, xã trích 60 tỷ đồng hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, trong đó tập trung chủ yếu nâng cấp, xây dựng hạ tầng nông thôn. Đến nay, các tiêu chí chưa đạt ở xã Phạm Ngũ Lão đang từng bước được hoàn thành. Tuy nhiên, trong 6 tiêu chí chưa đạt, tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa đang là tiêu chí khó thực hiện. Hiện tại, các thôn trong xã đều chưa có sân vận động bảo đảm đáp ứng theo tiêu chí. 
Đồng chí Nguyễn Đức Kiên, Chủ tịch UBND xã Phạm Ngũ Lão cho biết: Xã định xây dựng NTM nâng cao là mục tiêu quan trọng. Theo đó, từ nay đến cuối năm, xã tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm như: Giao nhiệm vụ cho từng thành viên; kiểm tra, giám sát chặt chẽ công việc để bảo đảm đúng tiến độ; tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, huy động Nhân dân chung tay xây dựng NTM nâng cao; tiếp tục đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế… Xã đã quy hoạch vị trí xây sân vận động ở các thôn; có kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở với diện tích 2,8ha ở thôn Cốc Ngang tạo nguồn kinh phí để hoàn thành tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa; đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ từ cấp trên và nguồn vốn xã hội hóa… 


 Minh Hồng

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)